News / News

Пълна стипендия за Work And Travel от CIEE

За втора поредна година Интеграл Студентски Бригади се включва в инициативата на спонсориращата организация CIEE и ще номинира двама студенти за пълна стипендията за програмата Work & Travel USA, осигурена от CIEE. Стипендията дава възможност на студенти от различни държави да участват напълно безплатно в програмата Work & Travel USA и е насочена към кандидати, които иначе не биха имали възможността да участват в програмата.

Кандидатите трябва да попадат в една от следните категории:

  • Да са от семейство с ниски доходи
  • Да са лишени от родителски грижи
  • Да са студенти с увреждания
  • Да са представители на уязвима група в България

Освен това кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за участие по програмата:

  • Да бъдат студенти в редовна форма на обучение
  • Да са на възраст между 18 и 28 години
  • Да имат напреднало ниво на владеене на английски език (минимум B2)

За да кандидатстват, студентите трябва:

  • Да се запишат за програмата Summer Work And Travel в офисите на Интеграл
  • Да предоставят документ, който удостоверява статуса или финансовото им положение
  • Да напишат мотивационно есе между 300 и 500 думи или да запишат видео за себе си с продължителност 1-2 минути

Краен срок за кандидатстване – 15 януари 2020 г.
За подробна информация: CIEE Access Scholarships – 2020
За контакт: 0883 302 237, Елиза Каркорова

Send a question

Call our consultants

+359 2 80 50 600

Visit the nearest INTEGRAL office