Такси за студентски бригади в САЩ

Запази твоето място на бригадата за Лято 2024!

$ 1299

Цена за програмата със самостоятелно осигурена работна оферта

$ 1599

Цена за програмата с осигурена от спонсора работна оферта

$0 при записване!

 

Планирай твоята програма спокойно със защитите, които предлагаме този сезон

 с цел да те предпазим от допълнителни административни такси.

 

ЗАПИШИ СЕ СЕГА!

Допълнителни разходи и такси

На бригада с ПроКредит Банк

Запиши се на студентска бригада в Америка с помощта на специализирания кредит "Work and Travel" от ПроКредит Банк:

 • Целеви кредит – предназначен за финансиране на разходи по заминаване на студенти на бригади в чужбина
 • Сума – от BGN 5 000 (EUR 2 500) до BGN 10 000 (EUR 5 000)
 • Срок – от 6 до 60 месеца
 • Гратисен период – до 9 месеца
 • Плаваща лихва, мин. 6%
 • Обезпечение – солидарен длъжник, родител или друго ФЛ на постоянен трудов договор или друг доход
 • Без такса за разглеждане на искане
 • Без такса за предсрочно погасяване
 • Отпускането на кредит „Work and Travel“ е по сметка Генерация Z
 • Ясни и прозрачни условия
 • Бърз и изцяло дигитален процес
Ако изтеглиш кредит в размер на 6 000 лв. и срок на погасяване 24 месеца, сумата за пълно погасяване, след като се върнеш, ще бъде 6 613,14 лв.

Плати, след като се върнеш

Запиши се със студентски кредит по програмата, осигурен от Алианц Банк България:

 • БЕЗ такса за предсрочно погасяване
 • САМО една такса за одобрение на кредита
 • Срок: от 1 до 48 месеца
 • Гратисен период – до 1 година
Ако изтеглиш кредит в размер на 5 000 лв и срок на погасяване 24 месеца, сумата за пълно погасяване, след като се върнеш, ще бъде 5 264,40 лв.

Калкулацията е направена при Годишен процент на разходите в размер на 6.32%, изчислен при променлив лихвен процент - 4.75%, такси за предварително проучване 60 лева и 2.20 лева месечно за пакет Алианц Академика и гратисен период през първите 12 месеца. След изтичане на гратисния период, кредитът се погасява с равни месечни вноски в размер на 429,66 лв. Общата дължима сума в края на договорения срок ще е 5479,88 лв.

Начини на плащане

Имаш няколко възможности за заплащане на таксите, в зависимост от това как е най-удобно за теб:

 

 • В брой
 • С карта
 • По банков път

Изпратете запитване

Обадете се на нашите консултанти

+359 2 80 50 600

Посетете най-близкия офис на ИНТЕГРАЛ

Новини и оферти по имейл