За студентите и дипломираните млади специалисти, които търсят нови преживявания, познания и по-добра реализация:


Стаж в САЩ по специалността
(за настоящи студенти или завършили обучението си до 12 месеца преди началото на стажа)  


Стаж в САЩ по специалността
(за специалисти с диплома + 1 година опит в сферата ИЛИ специалисти с 5 години опит)  


Магистратури в чужбина


Езиково обучение в чужбина