Актуално / Новини

19 юли 2019

Photo Contest: TASTE AMERICA 2019

Радваме се да обявим старта на тазгодишния ни фотоконкурс „Taste America 2019”. Отново ще търсим запечатани най-добрите истории от студентската ти бригада.

Очакваме най-добрите снимки (макс 3 за 1 участник) в периода между 18 юли и 10 октомври 2019 г. След като селектираш перфектните си кадри, изпрати ни ги на contest@integral.bg

Победителят ще бъде избран от специално експертно жури и ще получи ваучер на стойност 300 лв. за самолетни билети, за да планира и следващите си пътувания.

Нека снимките, с техните заглавия и име на автора, бъдат придружени и от кратък текст (до 200 символа), който описва къде е направена всяка и каква история или вдъхновение стои зад нея.

Победителят ще бъде обявен на 18 октомври 2019 г. по време на голямото ни есенно парти, което има много основания, но една главна цел – да излъчи първото място.

Запознай се и с общите условия на конкурса: 

 

TASTE AMERICA 2019
ФОТОКОНКУРС – ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Фотоконкурс „Taste America 2019”, наричан по-нататък Конкурсът, се организира и провежда от „Интеграл Уърк енд Травъл“ ООД, с адрес на регистрация и управление гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 99, наричано по-нататък „Организатор”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват на www.wat.integral.bg и www.facebook.com/IntegralWAT и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.wat.integral.bg и www.facebook.com/IntegralWAT

2.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe му.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Конкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В Конкурса имат право да участват за наградата физически лица, навършили 18 години, които са клиенти на „Интеграл Уърк енд Травъл“ ООД и пътуват на студентска бригада в САЩ през 2019 г.
3.2. Право на участие имат фотографи – професионалисти и любители, без ограничения за използваното оборуване.
3.3. Във фотоконкурса не могат да участват автори, които са служители на „Интеграл Уърк енд Травъл“ ООД, „Интеграл Образователни Програми“ ООД, „Съни Холидейз“ ЕООД или са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на Конкурса.
3.4. Един автор може да участва в Конкурса с максимум 3 снимки.

ЧАСТ 4. УЧАСТИЕ

4.1. Регистрацията за участие става чрез изпращане на снимки на електронен адрес contest@integral.bg в периода 00:00 ч. на 19 юли 2019 г – 24:00 на 10 октомври 2019 г.
4.2. Очакванията към фотографиите са те да бъдат пряко обвързани с темата – пътуване в Америка, и да имат емоционално въздействие. Необходимо е те да бъдат направени в рамките на текущото пътуване на Участниците.

4.3. Снимките е необходимо да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, индикиращ мястото и ситуацията на снимката - до 200 знака.
4.4. Всяка снимка, участваща в Конкурса, трябва задължително да бъде придружена от следната информация:

  • име на автора
  • текст, описващ локацията и ситуацията на снимката (до 200 символа)
  • телефон за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани снимки, изпратени с неточна или непълна информация.


ЧАСТ 5. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ И НАГРАДА


5.1. Снимката - победител се избира от журито на конкурса и се обявява от председателя на журито на 18 октомври 2019 г. по време на отворено събитие на Организатора. Снимката и името на автора се публикуват на www.wat.integral.bg и www.facebook.com/IntegralWAT
5.2. Наградата за победителя е подаръчен ваучер за пътуване на стойност 300 лв, предоставен от „Съни Холидейз“ ООД. Тя се връчва от председателя на журито по време на събитието или се изпраща в срок до 3 работни дни на посочен от победителя адрес за сметка на Организатора при невъзможност той/тя да присъства на събитието.


ЧАСТ 6. АВТОРСКИ ПРАВА


6.1. Авторските права са притежание на фотографите.
6.2. Участниците в Конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат изпращането като декларация за авторство от страна на участниците. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
6.3. Включвайки своя фотография за участие в конкурса, участниците дават своето съгласие Организаторът да ги използва по следния начин: да ги публикува в електронен формат или на хартия; да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса; да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на фотоконкурса. Участникът освобождава Организатора на Конкурса от претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на „Интеграл Уърк енд Травъл“ ООД.


ЧАСТ 7. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


7.1. Предоставените лични данни ще служат за целите на Kонкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
7.2. Фотографът дава съгласието си „Интеграл Уърк енд Травъл“ ООД да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със фотоконкурса и фотоизложбата.


ЧАСТ 8. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА


С изпращане на снимков материал за участие във фотоконкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията и че ги приемат.


ЧАСТ 9. ОТКАЗ ОТ ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА

До 10 октомври 2019 г. с изпращане на писмо до Организатора на фотоконкурса, на електронен адрес: contest@integral.bg, всеки участник може да откаже своята заявка за участие в него. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършения отказ от неговата заявка за участие в Конкурса.

ЧАСТ 10. ДРУГИ

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на Организатора и журито.

Изпратете запитване

Обадете се на нашите консултанти

+359 2 80 50 600

Посетете най-близкия офис на ИНТЕГРАЛ