06 март 2018
Актуално / Новини /

Интеграл и "AUBG International Model United Nations"

През изминалия уикенд в Американския университет в България се проведе годишната конференция на "AUBG International Model United Nations", с участието и спонсорството на Интеграл.
Моделът на Обединените нации, в лицето на студентите от Американския университет дава шанс на бъдещи лидери от повече от 40 различни държави да бъдат запознати и съпричастни със случващото се в света. Интеграл Студентски бригади прегръща инициативите на конференцията, тъй като това, в което вярваме и ние се състои в непрестанното опознаване на света, на навиците, културата и ценностите на нациите. Програмата Студенстки бригади е именно един от най-успешните начини за осъществяване на културен обмен в САЩ и допринася за опознаването и сближаването на различните народи.
Както конференцията споделя в своя "манифест“ – желанието й е да вдъхновява студентите да откликват на нуждите на обществата по света, ние от Интеграл Студентски бригади вярваме в глобалното общество и важното му постоянно доизграждане. То, разбира се, не може да стане без опознаването на културите от първо лице. Такава е и мисията на лятната студентска бригада – лична среща с Америка - държавата, даваща стандарти, познати по-цял свят. “Срещата с първоизточника е ненадмината!”, казват нашите участници, каквито срещаме и в конференцията на AUBG.
Студентите на AUBG и бъдещи млади лидери - Наталия Кику, Давит Аряниа, Тереза Горделадзе, Иракли Джоджуа, Дариа Максименко и Диана Елагина бяха разпределени в няколко отбора и представляваха различни държави по време на дебатите, организирани в рамките на конференцията, като опита им от участието в Студентска бригада в Америка със сигурност е дал своя принос за успешното им и ползотворно представяне.
Ние от Интеграл сме щастливи, че с помощта на програмата Студентски бригади, участваме активно във формирането на глобално съзнание в студентите и апелираме към постоянно опознаване на нови територии, култури, ценности и към осъществяването на културен обмен между различните нации.

Изпратете запитване

Обадете се на нашите консултанти

+359 2 80 50 600

Посетете най-близкия офис на ИНТЕГРАЛ

Новини и оферти по имейл